Info 28-11-2023

Ultieme verlenging inschrijvingsperiode tot 10 december 2023

 

Beste lid,

DARKWATER3M heeft beslist de inschrijvingstermijn voor de deelname aan de groepsprocedure tegen 3M nog een allerlaatste keer te verlengen tot 10 december 2023.

 

Grondrecht heeft namelijk zijn leden op maandag 27.11 opgeroepen om zich alsnog aan te sluiten bij de groepsprocedure van Darkwater3M. 

 

Ondertussen hebben zich meer dan 450 gezinnen aangesloten bij de groepsprocedure en elke dag komen er nog inschrijvingen bij.

 

 

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 15-11-2023

Verlenging inschrijvingsperiode tot 30 november 2023

 

Beste lid,

DARKWATER3M heeft beslist de inschrijvingstermijn voor de actieve deelname aan de groepsprocedure tegen 3M nog een laatste keer te verlengen tot 30 november 2023, want het einde van 2023 komt stilaan in zicht. 

Nadat de gemeente Zwijndrecht de aanbeveling gaf om aan te sluiten bij Darkwater3M, zijn er ook nog contacten met andere betrokken partijen zoals Grondrecht. Door het verlengen van de inschrijvingstermijn krijgen mensen alsnog de kans om in de procedure van Darkwater3M te stappen. 

 

Dat PFAS schadelijk is wordt meer en meer duidelijk, zie Bloomberg documentaire ‘The Forever Chemical Scandal’: https://youtu.be/t8qGtEVh7oQ?si=N2cZaOfDABXwL5A7

 

Ook aan de andere kant van de taalgrens is PFAS de laatste dagen het gespreksonderwerp na de RTBF reportage ‘Investigation: Polluants éternels: le silent coupable’, die vorige week werd uitgezonden: ‘Polluants éternels’ en Wallonie et à Bruxelles : découvrez la carte inédite de la contamination par les PFAS – rtbf.be. De reportage is toegankelijk door ingeven van je emailadres.

 

Ook investeerders roepen op om niet langer te investeren in bedrijven die PFAS produceren. Zie artikel uit de Tijd: 

Tijd Topinvesteerders waarschuwen ‘Pfas zijn het nieuwe asbest’

 

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 14-10-2023

Verlenging inschrijvingsperiode tot 15 november 2023

 

Beste lid,

DARKWATER3M heeft beslist de inschrijvingstermijn voor de actieve deelname aan de groepsprocedure tegen 3M te verlengen tot 15 november 2023. 

De reden zit in het feit dat de Gemeente Zwijndrecht in een recente open brief de inwoners die geen risico willen lopen met mogelijke verjaringen heeft aangeraden zich bij ons aan te sluiten. 

Link naar open brief: Denk je eraan om je aan te sluiten bij de schadeclaim van burgercollectief Darkwater3M? – Gemeente Zwijndrecht

 

Wij stellen de houding van de Gemeente Zwijndrecht op prijs omdat ze haar verantwoordelijkheid neemt en duidelijk aangeeft dat de Gemeente, in tegenstelling tot wat velen nog denken en verwachten niet voor haar inwoners kan vorderen of procederen. U moet dit zelf doen en wij zijn momenteel de enige vereniging die u daartoe een concrete kans biedt. Grijp die kans en doe nu mee !

 

Lees ook het artikel in de GVA en de Tijd van 14.10.23Persberichten–Darkwater3M

 

 

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 20-09-2023

Zitdagen op woensdag 04.10 en zaterdag 07.10

 

Beste lid,

op volgende tijdstippen zijn er nog zitdagen voorzien

– woensdag 04.10 van 16:00 – 19:00 h

– zaterdag    07.10 van 10:30 tot 13:00 h

 

De zitdagen gaan door in de KSA lokalen, Richard Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht. 

Het doel van de zitdagen is mensen die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van het mandaat te helpen. Dit gebeurt door het team van Katrien Vernimmen, Legal en Support. 
Bij voorkeur
kun je een afspraak maken met Katrien door een mail te sturen naar katrienvernimmen@legalandsupport.be.

 

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 17-09-2023

Verlenging inschrijvingsperiode tot 15 oktober 2023.

 

Beste lid,

omwille van de verlofperiode juli-augustus, wordt de inschrijvingsperiode nog met 1 maand verlengd tot 15 oktober 2023.

Voor vragen bij het mandaat of juridische vragen kun je een email sturen naar dw3m@wanted.law. De meest gestelde vragen (FAQ) zijn ondertussen verdeeld.  

 Andere (niet juridische) vragen kun je stellen via darkwater3m@gmail.com.

 

 

Modelbrief Rechtsbijstandsverzekering:

Modelbrief Rechtsbijstandverzekering 01.07.2023

 

 

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 21-08-2023

Eerste zitdag op zaterdag 26.08 – hulp bij invullen van mandaat.

 

Beste lid,

op zaterdag 26.08 tussen 10:30 en 13:00 h wordt een eerste zitdag georganiseerd. Deze gaat door in de KSA lokalen, Richard Orlentstraat 43, 2070 Zwijndrecht. 

Het doel van de zitdag is mensen die ondersteuning nodig hebben bij het invullen van het mandaat te helpen. Dit gebeurt door het team van Katrien Vernimmen, Legal en Support. 
Bij voorkeur kun je een afspraak maken met Katrien door een mail te sturen naar 
katrienvernimmen@legalandsupport.be.


Voor vragen bij het mandaat of juridische vragen kun je best een email sturen naar dw3m@wanted.law. De meest gestelde vragen (FAQ) zullen nog verdeeld worden.  

  

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 15-07-2023

T.a.v. de bewoners van zone 1B en 2

 

Beste lid,

U hebt als bewoner in zone 1B  (licht oranje) of 2 (geel) vorige week een vragenlijst van 3M in de bus ontvangen of zal deze nog ontvangen. We adviseren net als de gemeente Zwijndrecht deze voorlopig NIET in te vullen. Het is momenteel niet duidelijk waarvoor de antwoorden gebruikt zullen worden.

 

Zie link gemeente Zwijndrecht: Vragenlijst door 3M Belgium in de zones 1B en 2: gemeente maakt voorbehoud – Gemeente Zwijndrecht

  

Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Info 30-06-2023

Beste lid,

U hebt ons om meer inlichtingen gevraagd over de mogelijkheid om samen met andere buren een vordering in te stellen tegen 3M voor alle bovenmatige burenhinder die u ondervindt. Na de succesvolle uitspraak die onze pilootfamilie behaalde voor de Vrederechter in Antwerpen kunnen wij het licht op groen zetten. Zoals gevraagd zullen wij uw gegevens doorgeven aan onze raadslieden die u zullen aanschrijven met een voorstel dat wij met hen bespraken. U bent vrij daar op in te gaan. U moet wel weten dat wij de inschrijving stoppen op 15 september 2023 zodat u best tijdig reageert.

Nog enkele tips :

  • Pas op want 3M dreigt wel degelijk verjaring in te roepen. Dat heeft te maken met het feit dat zij op 31/12/03 zouden gestopt zijn met de productie van PFOS en PFOA wat varianten van PFAS zijn. In de wet is er een maximale termijn van 20 jaar voorzien en dat betekent 31 december 2023. Ofschoon onze raadslieden die verjaring betwisten, is het beter binnen een veilige zone te blijven.
  • Pas ook op voor de gemeente: een aangetekende brief zoals de gemeente adviseert helpt u niets want vooreerst houdt het de verjaring NIET tegen en ten tweede stelt het GEEN VORDERING in. Wil u geen verjaring en echt uw vordering instellen dan moet u met een advocaat werken want er komen formaliteiten aan te pas en dat is werk voor professionals.
  • U kan alleen voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen een vordering instellen, elke meerderjarige moet dat zelf doen maar iedereen die onder één dak woont kan dat samen doen, anders is het apart.

Wij hopen dat u effectief instapt. Het is onze verantwoordelijkheid dat wij tijdig iets doen om onze gezondheid en die van onze kinderen en kleinkinderen te beschermen. Wij hebben te maken met de grootste milieuvervuiling ooit in ons land en mogelijks zelfs in Europa. De sanering alleen zal zeker alles niet oplossen en dreigt meer miserie te geven dan wat anders. Mensen kunnen erg ziek worden en het kan lang duren eer de symptomen opduiken. Laat niets aan het toeval over en beschouw het als een verzekering voor later. De Vrederechter stelde ons pilootgezin in het gelijk. Hoeveel de vergoeding zal zijn, zal later apart berekend worden en die kan hoog oplopen tot duizenden, tienduizenden, honderdduizenden euro en nog veel meer in het geval van medische effecten.


Met vriendelijke groet,

DARKWATER3M

Infovergadering 08-06-23

Deze 2de infovergadering ging door in Basisschool het Laar in Zwijndrecht. Zo’n 200 geïnteresseerde buurtbewoners waren aanwezig voor een toelichting over de verdere juridische stappen van het burgercollectief Darkwater3M.

De avond werd ingeleid door Petra Praet (Burgercollectief Darkwater3M). Daarna kwamen Kurt Verstraete (Burgercollectief Darkwater3M) en de advocaten Geert Lenssens (SQ Watt Legal), Laurent Arnauts (SQ Watt Legal) en Dirk Abbeloos (Wanted Law) aan het woord. 

Er werd een oproep gelanceerd om deel te nemen aan het gratis bloedonderzoek (voor mensen die wonen in een straal van 5 km rond 3M) georganiseerd door de overheid. Deze analyse kan gebruikt worden als bewijslast tegen 3M. 

Mensen die niet kunnen deelnemen (buiten straal 5 km of verhuisd) kunnen zich wenden tot het labo AML, dat PFOS en PFOA in het bloed analyseert. Men moet hiervoor in bezit zijn van een doktersvoorschrift en de analyse kost ca. 60 €/pp. Dit wordt niet terug betaald door de mutualiteit. Link: A.M.L. BV (aml-lab.be)

Daarnaast zullen de advocaten een modelbrief voor de rechtsbijstandverzekering opstellen die verdeeld zal worden aan alle mensen die zich geregistreerd hebben via de website.

Er lopen nog gesprekken met een labo voor grondanalyse. Info hieromtrent zal nog verdeeld worden. 

Na de toelichting was er nog voldoende tijd voor vragen van buurtbewoners.


Een cameraploeg van NPO Nederland (Programma EenVandaag) was aanwezig tijdens de infovergadering. Link: https://www.npostart.nl/eenvandaag/09-06-2023/AT_300009024 (vanaf minuut 8:32).

Persconferentie 22-05-23

DARKWATER3M neemt het vanaf vandaag ook collectief op tegen 3M. Niet alleen onder het motto ‘de vervuiler betaalt’, maar door het recente vonnis ook onder het motto ‘de vervuiler vergoedt de buren voor bovenmatige hinder’.

3M heeft jaren lang de gronden rond hun site vervuild en ons bloed gecontamineerd.

Tijdens het VITO onderzoek met 303 jongeren uit de buurt van 3M, werden er duidelijke aanwijzingen voor een associatie tussen PFAS en het immuniteitssysteem en PFAS en groei en puberteit vastgesteld.

PFAS is een sluipend gif en kan vergeleken worden met asbest, alleen is de PFAS familie met bijna 6.000 varianten vele malen groter. Vandaag worden nog vele varianten geproduceerd en komen in onze tuinen en lichamen terecht via de lucht en water.

Het is niet voor niets dat er bij Europa (ECHA) door nota bene industrielanden zoals Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen in 2021 een verzoek is ingediend om PFAS te verbieden.

Veel van die varianten worden nu nog wetenschappelijk onderzocht en waar men bij de oudere varianten zoals PFOS al ernstige gezondheidsrisico’s (zoals kankers) aangetoond heeft, vrezen wetenschappers dat andere varianten nog schadelijker zijn.

Daarom doen we nog warme oproep om deel te nemen aan het grootschalig PFAS bloedonderzoek georganiseerd door de Vlaamse overheid. De deelname van elke omwonende is belangrijk en draagt bij aan de wetenschappelijke kennis rond het onderwerp.

Vandaag kondigen we een nieuwe mass action tegen 3M aan, omdat 3M nog steeds de zaken ontkent of minimaliseert. De volgende kaart die 3M waarschijnlijk zal trekken is die van de verjaring. 3M weigert tot nu haar juridische en maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en dat begrijpen wij niet. Onze advocaten zullen uitleggen wat deze mass action inhoudt.

Wij nemen het op tegen 3M omdat wij vinden dat ze alle bovenmatige hinder, en in een later stadium elke vorm van schade, moet compenseren en de hinder moet doen ophouden.

  • Het is door hen dat onze gezondheid bedreigd en ons leven overhoop gehaald wordt.
  • Het is door hen dat wij niet meer kunnen genieten van onze tuinen.
  • Het is door hen dat we de komende vijf jaar en wellicht langer op de grootste werf van België en wellicht van Europa, zullen moeten leven.

Vandaar onze oproep aan iedereen die binnen een actieradius van 10 km van de 3M site woont en die meer dan 6.9 µg/l PFAS in het bloedserum of 3.8 µg/kg DS in de bodem heeft: sluit u aan bij ons burgercollectief DARKWATER3M.

Als u het niet voor u zelf doet, doe het dan voor uw kinderen en kleinkinderen of uit principe en dwing samen met ons de Amerikaanse chemiereus 3M om alle bovenmatige hinder te stoppen en te vergoeden.

En vooral: doe het nu want er lopen allerlei verjaringen.

Inschrijven kan eenvoudig via onze website www.darkwater3m.be

Op donderdag 08 juni wordt er door DARKWATER3M in Zwijndrecht ook een specifieke infovergadering georganiseerd over de nieuwe 3M mass action voor de omwonenden en dit in Basisschool Het Laar om 19:30 h.

Infovergadering 09-06-22

Op 9 juni 2022 werd de eerste infovergadering georganiseerd door Darkwater3M. Deze ging door in de KSA lokalen te Zwijndrecht.

Er waren zo’n 100 aanwezigen. Tijdens de vergadering werd er een persoonlijke videoboodschap door Robert Bilott (advocaat waarop de film Dark Waters is gebaseerd) getoond. Zie onder.